• Otwarte Klatki

Pomóż odesłać do historii hodowlę zwierząt w klatkach

Mamy teraz jedyną taką szansę, by zmienić los królików, kur, cieląt i loch cierpiących w klatkach w całej UE

Zaapeluj do Ministra Rolnictwa, aby poparł unijny zakaz hodowli zwierząt w klatkach

Bądź pierwszą osobą, która podpisze petycję! Brakuje jeszcze 500 do najbliższego celu.

0%

Czy chcesz otrzymywać na podane wyżej dane kontaktowe informacje o działaniach Otwartych Klatek dla zwierząt?

Petycja zbierana jest przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Szanujemy twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Wszystkie informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych związanych z celem petycji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16 rok życia.

Prawie 1,5 miliona obywatelek i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej podpisało się pod postulatem zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Jest to wynikiem sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Koniec Epoki Klatkowej", której pomysłodawcą była organizacja Compassion In World Farming Polska. Wspólnymi siłami działamy teraz dalej - na stronie widoczna jest liczba zebranych do tej pory wspólnie podpisów pod petycją do Ministra Rolnictwa.

To najwyższy czas, żeby zakończyć epokę klatkową!

Partnerem akcji jest Compassion in World Farming Polska

Gwiazdy jednym głosem w obronie zwierząt żyjących w klatkach

Wezwij Ministra Rolnictwa do poparcia zakazu klatek

Szanowny Panie Ministrze,

Polscy naukowcy i wybitni eksperci z zakresu psychologii zwierząt, ich dobrostanu oraz wpływu ferm przemysłowych na środowisko, nie mają wątpliwości co do szkodliwości hodowli klatkowej.

Także z wielu obszernych naukowych opracowań, m.in.: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskiej Federacji Weterynarzy (której polska Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest również członkiem) [1], a także z raportu ekspertów Parlamentu Europejskiego [2] jasno wynika, że klatki mają z natury poważne wady z punktu widzenia dobrostanu, a ich stosowanie jest źródłem wielkiego cierpienia dla zwierząt, niezależnie od gatunku. W klatkach cierpią kury, świnie, króliki, cielęta i miliony innych zwierząt. Mowa tu o ponad 42 milionach zwierząt w samej tylko Polsce.

Dodatkowo według sondażu z 2020 r. aż 71% dorosłych Polaków i Polek zgodziło się z twierdzeniem, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach jest okrutne, a za zakazem hodowli klatkowej opowiedziało się 63% dorosłych Polaków i Polek [3]. Sondaże opinii publicznej dotyczące dobrostanu zwierząt wyraźnie pokazują, że obywatele oczekują od polskich decydentów konkretnych zobowiązań.

Przepisy unijne mają się zmienić i w 2021 r. Komisja Europejska zobowiązała się wycofać klatki z hodowli zwierząt w całej UE [4]. Tak zmienione prawo pomoże ponad 300 milionom zwierząt trzymanym w klatkach, takich jak świnie, cielęta, kury czy króliki.

Wzywam więc Pana do zdecydowanego poparcia zobowiązania Komisji Europejskiej do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt w całej UE. W każdym przypadku istnieją komercyjnie opłacalne alternatywy, które zapewniają lepszy dobrostan zwierzętom.

Oczekuję również, że odpowie Pan pozytywnie na apel eksperckich organizacji pozarządowych zajmujących się tematem i ustali termin spotkania, aby omówić kwestię hodowli klatkowej i proponowanych metod odchodzenia od takiego rodzaju chowu.

Z wyrazami szacunku,

[Twoje imię i nazwisko]

[1] www.fve.org/publications/moving-towards-more-animal-welfare-friendly-systems-for-laying-hens/
[2] www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf
[3] www.ciwf.pl/aktualnosci/2020/12/wiekszosc-doroslych-polakow-i-polek-popiera-zakaz-hodowli-klatkowej
[4] www.ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=pl

Podpisz petycję

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Zachęć innych do pomagania zwierzętom!